...♥.♥.♥... Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam ...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Trung Quốc có hệ thống quốc gia theo dõi, giám sát các đảo

Ảnh chụp từ trên không đảo Pagasa, một phần của quần đảo Trường Sa đang tranh chấp

(VOA - 22.04.2013) - Bộ Đất đai và Tài nguyên của Trung Quốc loan báo đã thiết lập một hệ thống quốc gia để theo dõi và giám sát các đảo, và đã hoàn tất hệ thống theo dõi bằng thiết bị cảm nhận từ xa những chất nguy hại được thả ra biển.

...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...