...♥.♥.♥... Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam ...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Chiến thắng của Dư Luận: Bộ Giáo dục phải bẻ lái


Dân Làm Báo - Thứ ba ngày 13 tháng 3, một ngày trước kỷ niệm 24 năm Hải chiến Trường Sa - Gạc Ma, báo lề đảng đưa tin "Sẽ đưa tiếng Hoa vào dạy tiểu học, THCS". Ngay lập tức một làn sóng dư luận phẫn nộ đã trỗi lên khắp nơi. Trước tình hình đó, chỉ chưa đầy một ngày sau Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ra thông báo "đính chính": (1). Chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở được sử dụng để biên soạn tài liệu dạy và học cho học sinh dân tộc Hoa ở Việt Nam. (2) Môn tiếng Hoa là môn học tự chọn dành cho học sinh dân tộc Hoa.


Chúng ta có thể hài lòng với thông báo của Bộ GDĐT, hài lòng với suy nghĩ vậy thì học tiếng Hoa chỉ áp dụng cho học sinh dân tộc Hoa ở Việt Nam, hoặc "cố tình ngây thơ" tin rằng khả năng soạn văn bản của Bộ GDĐT quá kém gây hiểu lầm và sau đó phải đính chính. Tuy nhiên, nhìn xuyên suốt toàn cảnh đất nước với những sự cố nổi cộm và đau lòng như những tuyên bố với nội dung thần phục Trung Quốc của lãnh đạo đảng CSVN; ngăn chặn, đàn áp, bắt giam, cải tạo người biểu tình yêu nước phản đối TQ xâm lược; ngày khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long; đèn lồng và ngày Tái lập tỉnh Lào Cai; cờ 6 sao TQ... cho thấy nhân dân Việt Nam phải luôn luôn cảnh giác với những âm mưu "hán hoá" đã và đang diễn ra trên đất nước Việt Nam.

Trước hết Bộ Giáo dục và Đào tạo không thể nào là một bộ phận không có khả năng, trí tuệ, viết một công bố không rõ ràng, để các nhà báo Việt Nam - cũng không phải là những người không biết đọc và hiểu - và từ đó thông tin "Sẽ đưa tiếng Hoa vào dạy tiểu học, THCS" mà toàn bộ nội dung bất kỳ ai đọc cũng hiểu rằng chương trình này được áp dụng cho tất cả học sinh tiểu học và THCS.

Trong thông báo "đính chính" của Bộ GDĐT phần kết viết rằng:

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở, sử dụng để biên soạn tài liệu dạy và học môn học tự chọn cho học sinh dân tộc Hoa ở Việt Nam.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Cho thấy bản chất của sự việc rất đơn giản để mà nội dung thông báo (ban đầu) viết không rõ và làm phóng viên hiểu lầm khi đăng tin. Chỉ có thể hiểu được là thông báo mới này (ngày tháng còn để trống) đã được viết sau khi dư luận phản ứng như Tsunami.

Trở lại thông tin trên báo chí thì những thông tin như "Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi dự thảo chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và cấp THCS. Theo đó, tiếng Hoa sẽ được đưa vào giảng dạy ở hai cấp học này với số lượng 4 tiết/tuần" có thể nói là một lối thăm dò phản ứng dư luận, không khác gì cái trò hình ảnh lá cờ 6 sao được phát trên VTN để chuẩn bị dư luận cho rừng cờ 6 sao tiếp đón Tập Cận Bình.

Nó cũng mâu thuẫn với thông cáo (mới viết) trong đó "Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:". Đã quyết định rồi thì tại sao trên báo chí là có màn "xin ý kiến rộng rãi dự thảo chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và cấp THCS".?

Nhất là QUYẾT ĐỊNH này dựa vào "Căn cứ Luật Giáo dục..., Nghị định số 178/2007/NĐ-CP, Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, Nghị định số 82/2010/NĐ-CP, Biên bản họp thẩm định ngày 12 tháng 11 năm 2011 của Hội đồng thẩm định Chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở" thì tại sao Bộ GDĐT phải còn ra sức "xin ý kiến rộng rãi"? (và từ lúc nào các quan chức ta có văn hoá xin ý kiến rộng rãi này!?)

Cho nên đây chỉ là trò "thử xem dư luận phản ứng ra sao nếu đem tiếng Hoa vào cho mọi học sinh" và khi thấy không ổn thì trở lại QUYẾT ĐỊNH dạy tiếng Hoa cho học sinh thiểu số gốc Hoa mà thôi. Sự khác biệt giữa xin ý kiến rộng rãi và quyết định nằm ở chỗ đó.

Cuối cùng Dân Làm Báo xin gửi đến các bạn đọc 2 Thông Báo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - một thông báo (mới viết) cho việc dạy tiếng Hoa và một thông báo dạy tiếng Êđê vào năm 2007. Nội dung gần như nhau để thấy nếu muốn không rõ ràng để phải đính chính cũng không dễ, TRỪ KHI CÓ NHỮNG NGƯỜI NGAY TỪ BAN ĐẦU MUỐN NÓ KHÔNG RÕ để lập lờ và thăm dò dư luận.

Dư luận đã lên tiếng. Và họ phải tạm thời bẻ lái.

*

Bài liên quan đã đăng:

*QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TR­ƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 48/2007/QĐ-BGDĐT
NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2007 BAN HÀNH CH­ƯƠNG TRÌNH TIẾNG ÊĐÊ CẤP TIỂU HỌC

BỘ TR­ƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/ NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc đổi mới chư­ơng trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội;

Theo Kết luận của Hội đồng Quốc gia thẩm định Ch­ương trình tiếng Êđê cấp tiểu học, ngày 14 tháng 11 năm 2006 và Kết luận của Thư­ờng trực Hội đồng Quốc gia thẩm định Ch­ương trình tiếng Êđê cấp tiểu học, ngày 10 tháng 5 năm 2007;

Theo đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chư­ơng trình tiếng Êđê cấp tiểu học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Ch­ương trình tiếng Êđê ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để biên soạn tài liệu giảng dạy và chỉ đạo dạy học tiếng Êđê ở cấp tiểu học.

Điều 3. Chánh văn phòng,Vụ tr­ưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,Thủ tr­ưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TR­ƯỞNG

THỨ TR­ƯỞNG

Đặng Huỳnh Mai

*

Dự thảo Thông tư ban hành chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở


Cập nhật ngày 14-03-2012

THÔNG BÁO

Ngày 12/3/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng dự thảo Thông tư ban hành chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở. Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo xin nói rõ như sau:

1. Chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở được sử dụng để biên soạn tài liệu dạy và học cho học sinh dân tộc Hoa ở Việt Nam.

2. Môn tiếng Hoa là môn học tự chọn dành cho học sinh dân tộc Hoa.

_____________________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Biên bản họp thẩm định ngày 12 tháng 11 năm 2011 của Hội đồng thẩm định Chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở, sử dụng để biên soạn tài liệu dạy và học môn học tự chọn cho học sinh dân tộc Hoa ở Việt Nam.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Uỷ ban VHGD TN,TNNĐ của QH;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu:VT,Vụ PC, Vụ GDDT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa

Ghi chú: Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Giáo dục dân tộc qua email vugddt@moet.edu.vn

***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.♥.♥.♥... HS-TS-VN ...♥.♥.♥.
(Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam
.♥.♥.♥... NĂM NAY TỚI HOÀNG SA ...♥.♥.♥.

...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...