...♥.♥.♥... Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam ...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

TTYN Miền Nam- Truyền Đơn cho Nhân Quyền – Tự Do cho Việt Nam

Sài Gòn, Ngày 5/03/2012

Tuổi Trẻ Yêu Nước Sài Gòn và các tỉnh miền Nam đáp Lời Sông Núi bằng hành động dán truyền đơn ở một số thành phố Vũng Tàu – Thủ Đức – Long An và Tân An để đáp lại tình thương yêu của Đồng Bào Hải Ngoại đã đồng loạt ký Thỉnh Nguyện Thư và gặp gỡ giới chức Hoa Kỳ và Quốc Hội đòi Nhân Quyền và thả các nhà Đấu Tranh Dân Chủ sớm được Tự Do và có Nhân Quyền trên Quê Hương.

Mẫu truyền đơn Tuổi Trẻ Yêu Nước Sài Gòn.
***


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.♥.♥.♥... HS-TS-VN ...♥.♥.♥.
(Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam
.♥.♥.♥... NĂM NAY TỚI HOÀNG SA ...♥.♥.♥.

...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...