...♥.♥.♥... Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam ...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Tháng tư...


HỒI HƯƠNG ?

"Tam thập thất niên khứ vị quy
Sơn hà phá toái cố nhân hi
Pháo trầm kiếm chiết ngô do hận
Thiết thạch đan tâm phục quốc thuỳ."

Diễn Nôm :

Ba bẩy năm đi chửa trở về,
Nước non tan tác bạn phân ly,
Súng chìm kiếm gẫy ta còn hận,
Son sắt ai lòng phục quốc kia?

-Võ-Như-

Son Tran


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.♥.♥.♥... HS-TS-VN ...♥.♥.♥.
(Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam
.♥.♥.♥... NĂM NAY TỚI HOÀNG SA ...♥.♥.♥.

...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...