...♥.♥.♥... Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam ...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

VIDEO BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC NGÀY 09/12/2012

34) HÀ NỘI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC NGÀY 09/12/2012
http://youtu.be/Qp1MKKmrFKo
35) SÀI GÒN BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC NGÀY 09/12/2012
http://youtu.be/chQMqtN5u_0

36) HÀ NỘI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC NGÀY 09/12/2012
http://youtu.be/D5mmumdo1cU
...♥.♥.♥...


...♥.♥.♥...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.♥.♥.♥... HS-TS-VN ...♥.♥.♥.
(Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam
.♥.♥.♥... NĂM NAY TỚI HOÀNG SA ...♥.♥.♥.

...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...