...♥.♥.♥... Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam ...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Dân oan Dack Nong ngủ vỉa hè khiếu kiện
(Lê Hiền Đức) - Đã tuần nay, dân oan từ Dack Nong ra Hà nội khiếu kiện phải ngủ đêm trên hè ngay cửa tiếp dân của đảng và Nhà nước :Bạt căng trên hè ngay cổng tiếp dân nhà nước tại Ngô Thì Nhậm Hà đông

Dân Dack Nong tại cổng trụ sở.

...♥.♥.♥...

...♥.♥.♥...


...♥.♥.♥...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.♥.♥.♥... HS-TS-VN ...♥.♥.♥.
(Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam
.♥.♥.♥... NĂM NAY TỚI HOÀNG SA ...♥.♥.♥.

...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...