...♥.♥.♥... Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam ...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

30 tháng 10 xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình
30th October: The trial of two songwriters Viet Khang and Tran Vu Anh Binh

Translation by Ganh Hang Hoa 

VRNs (17.10.2012) - Saigon - Yesterday, the 16th October, the Court announced that the two songwriters Viet Khang and Tran Vu Anh Binh would be trialed by The People's Court in Saigon, on the 30th October 2012, charged with propagandizing against the Communist Socialist Government, according to Clause 2 of Article 88 of the Criminal Laws of Viet Nam. Base on this, the sentence could be between 10 to 20 years, if found guilty. 


The songwriter Viet Khang's other name is Vo Minh Tri, born in 1978. He has a wife and a 4 years old son. Many Vietnamese all over the world started to know Viet Khang after the protest marches against the Chinese invasion of Hoàng Sa and Trường Sa (Paracel and Spratly islands) of Viet Nam, back in the summer of 2011. Two amongst many of his songs are "Who are you?" (Anh la ai?) and "Where is my Viet Nam?" (Viet Nam Toi Dau?) 

Songwriter Truc Ho, the chief executive of SBTN Television and Asia Music Center observed "Only by being an insider, that Viet Khang was able to write such fantastic patriotic songs. Viet Khang is a gift from God to the people of Viet Nam during this difficult time."

Songwriter Tran Vu Anh Binh, born in 1975. He was a singing member of the choir from areas 7 and 8, belonging to the Our Lady of Perpetual Help Parish, under the guidance of the Fathers of the Redemptorist Church. He has a wife and a son. He has many songs sung by many well known singers in Viet Nam, such as Dan Truong, Dinh Tien Dat (Mr Dee), Dang Khoi, Mai Khoi, Mai Van Hanh... Tran Vu Anh Binh 's songs which are well loved by the young people are" The People of Central Viet Nam" (Nguoi Mien Trung), "Without You There's No Lullabies" (Vang Em Vang Mai Cau Ho), "Vietnamese People" (Nguoi Viet Nam), "Brilliant Viet Nam" (Rang Ngoi Viet Nam)...

Both songwriters Viet Khang and Tran Vu Anh Binh were arrested and imprisoned since December 2011.

Many lawyers state that sentences based on the Article 88 of the Criminal Laws are very severe, yet the concepts presented by this law is really vague, allowing the security agents of the Secret Service to arrest anyone they hate and charge them with this Article 88. Recently, solicitor Nguyen Thi Duong Ha, the wife of Ph.D Dr Cu Huy Ha Vu, requested that the National Congress officially clarify the various terms of the Article. This implied that for so many years, many Vietnamese citizens were arrested and charged unjustly, due to the fact that those who made the laws deliberately created such vague terms, allowing both the corrupted judges and prosecutors to collude in abusing their power. 

Within the last 3 years, in Viet Nam, many young people (under the age of 40) were arrested and trialed according to Article 88 and 79 of the Criminal Laws, but most of them, in the eyes of their friends, families and those with good will, who have concerns for Viet Nam, they are the true patriots. 

These two young songwriters only wrote patriotic songs and protested against those who prevented them from expressing their love for the country, then what crimes have they committed against the people of Viet Nam? 

PV VRNs

*

VRNs (17.10.2012) – Sài Gòn – Hôm qua, ngày 16.10, Tòa án vừa thông báo sẽ đưa hai nhạc sĩ Việt KhangTrần Vũ Anh Bình ra xét xử tại Tòa án nhân dân Sài Gòn, ngày 30.10.2012, với tội danh Tuyên truyền chống nhà nước XHCN, theo khoản 2 điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam. Theo đó, bản án sẽ từ 10 đến 20 năm, nếu bị tuyên án là có tội.

Nhạc sĩ Việt Khang có tên khác là Võ Minh Trí, sinh năm 1978. Anh có vợ và một con trai 4 tuổi. Nhiều người Việt Nam trên thế giới bắt đầu biết đến Việt Khang từ sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam, vào mùa hè năm 2011. Hai trong nhiều tác phẩm của anh là “Anh là ai?” và “Việt Nam tôi đâu?” 

[Mời quý vị nghe nhạc phẩm Việt Nam tôi đâu? và Anh là ai? của Việt Khang do ca sĩ Trung tâm Asia trình bày]

  

Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN và trung tâm âm nhạc Asia nhận xét: “Phải là người ở trong cuộc, Việt Khang mới viết ra được những tác phẩm yêu nước hay đến như vậy. Việt Khang là món quà Thiên Chúa ban cho dân tộc Việt Nam trong lúc này”.

Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, sinh năm 1975. Anh là ca viên ca đoàn xóm 7 và 8 thuộc giáo xứ Đức Mẹ hằng Cứu Giúp sài Gòn, do các cha DCCT phụ trách. Anh có vợ và một con trai. Anh có nhiều nhạc phẩm được nhiều ca sĩ đang thành danh ở Việt Nam hát như Đan Trường, Đinh Tiến Đạt (Mr Dee), Đăng Khôi, Mai Khôi, Mai Văn Hạnh… Những tác phẩm của Trần Vũ Anh Bình được nhiều bạn trẻ yêu thích là Người Miền Trung, Vắng Em Vắng mãi câu Hò, Người Việt Nam, Rạng Ngời Nước Nam,...

[Mời nghe bài Người Việt Nam và Rạng ngời nước Nam sáng tác của Trần Vũ Anh Bình, do Đan Trường trình bày]
     

Cả hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình đều bị bắt giam từ tháng 12 năm 2011. 

Nhiều luật sư cho biết điều 88 Bộ luật hình sự kết tội rất nặng, nhưng các khái niệm đưa ra trong điều luật này lại rất mơ hồ, khiến cho an ninh mật vụ thù ghét ai đều có thể bắt và ghép vào tội theo điều 88. Gần đây, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, đã yêu cầu Thường vụ Quốc Hội giải thích chính thức điều khoản của luật này. Như vậy mới biết tình trạng dân chúng Việt Nam bị bắt và ghép tội oan sai nhiều chừng nào trong suốt nhiều năm qua do sự cố tình của những nhà lập pháp tạo ra để cho hành pháp và tư pháp toa rập với nhau tham nhũng, lạm quyền. 

Trong vòng ba năm trở lại đây, tại Việt Nam, khá nhiều người trẻ (dưới 40 tuổi) bị bắt và xét xử theo điều 88 và 79 Bộ luật hình sự, nhưng hầu hết họ, trong mắt bạn bè, người thân và những người thiện chí, có lòng với quê hương thì họ là những con người yêu nước. 

Việc hai nhạc sĩ trẻ sáng tác những bài ca yêu nước và phản kháng lại những người chống dân yêu nước thì mắc tội gì với nhân dân? 


...♥.♥.♥... 


...♥.♥.♥... 

...♥.♥.♥... ...♥.♥.♥... 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.♥.♥.♥... HS-TS-VN ...♥.♥.♥.
(Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam
.♥.♥.♥... NĂM NAY TỚI HOÀNG SA ...♥.♥.♥.

...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...