...♥.♥.♥... Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam ...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Đảng thừa nhận đánh Mỹ là đánh cho TQ

Lê Duẩn Nguyên Tổng bí thư Đảng cay đắng thừa nhận rằng VN hy sinh gần 4 triệu sinh mạng của đồng bào " đánh Mỹ là đánh cho Liên xô đánh cho Trung Quốc ". Nay Liên Xô tan rã,chỉ còn TQ hưởng lợi trên xương máu của người Việt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.♥.♥.♥... HS-TS-VN ...♥.♥.♥.
(Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam
.♥.♥.♥... NĂM NAY TỚI HOÀNG SA ...♥.♥.♥.

...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...