...♥.♥.♥... Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam ...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Đảng sinh trước Nước sinh sau!


Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Người Việt Nam hầu như ai ai cũng được dạy, hoặc có “mất dạy” đi nữa thì cũng ít nhất một lần nghe nói, rằng lịch sử nước ta có bốn ngàn năm văn hiến; thậm chí bác Hồ có huếnh hoáng “bác bác, tôi tôi” trước tượng Đức thánh Trần cũng đã “công nhận” vua Hùng có công dựng nước... (bác cháu ta phải...) Ấy thế mà lâu lâu lại có kẻ không chịu như thế, cứ nằng nặc đòi chuyện “sinh con rồi mới sinh cha; sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”: Đảng sinh trước, Nước sinh sau. Dưới đây là khám phá mới nhất về số tuổi của nước Việt Nam ta:

“Tám mươi ba năm có Đảng, 68 năm có nước, 38 năm thống nhất non sông... Riêng cá nhân tôi, một cựu phóng viên TTXVN, năm nay đã 79 tuổi,...” 

Đó là lời cựu phóng viên TTXVN Nguyễn Thanh Hà mở đầu bài viết có tựa đề “Toàn dân xây dựng Hiến pháp: Hội nghị Diên Hồng trong thời đại mới!” đăng trên trang Quê Choa ngày 21/3/2013. 

Mới đọc qua “Tám mươi ba năm có Đảng, 68 năm có nước...”, người viết tin chắc ai còn là người Việt Nam cũng sôi gan lên, nhưng “ai can du” (I “can” you). Xin bạn đừng đù nọ đù kia, hay đòi đục đòi đinh “cái thằng láo toét”. Bạn rán giữ bình tỉnh đọc tiếp: “Riêng cá nhân tôi, một cựu phóng viên TTXVN, năm nay đã 79 tuổi,...” Bạn thấy chưa, xưa nay ai láo toét, chứ phóng viên TTXVN khi nào cũng đưa tin chính xác và trung thực. Đàng khác, cứ nhìn vào số tuổi của ông thông tín viên nhà nước CHXHCNVN Nguyễn Thanh Hà lớn hơn tuổi Nước Việt Nam những 11 tuổi cũng đủ cho ta tin là lúc đó ông ấy đã thừa trí khôn để nhìn đảng đẻ ra em bé... Nước; không tin vào nhân chứng sống thì tin vào ai? Nhất định là đảng sinh trước, nước sinh sau. 

“Tám mươi ba năm có Đảng, 68 năm có nước...” “Nước” của ông cựu phóng viên TTXVN ở đây là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau khi cướp được từ chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945, và bây giờ là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cái tên dài như một chuổi xích nô lệ đang xiềng vào cổ nước Việt Nam của tổ tiên dựng nên từ 4000 năm. 


Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com
...♥.♥.♥...


...♥.♥.♥...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.♥.♥.♥... HS-TS-VN ...♥.♥.♥.
(Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam
.♥.♥.♥... NĂM NAY TỚI HOÀNG SA ...♥.♥.♥.

...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...